Air Precision Chipper

 

AIR PRECISION CHIPPER มีลักษณะการใช้งานแบบเดียงกับ  AIR WEDGE  แต่ แตกต่างที่มี  SOLE  ที่หนากว่า จึงช่วยลดการผิดพลาดในการเล่นลูกข้างกรีนได้เป็นอย่างดี

 

CHIPPER

  ก้าน Loft (±1) ความยาว (±3/16”)
Air Precision (RH) Chipper เหล็ก 37° 34”
FIND YOUR PRO -

We only introduce products that deliver a remarkable solution or a notable design enhancement. We aren’t like everyone else - it is our business to know how an athlete wants to feel and look. All technologies developed by Pro Kennex are to advance product science for players that seek to improve their game and define their lifestyle. Athletes can find products of the best quality tailored to their needs; we offer golfing equipment, sports rackets, and a full range of accessories that deliver unparalleled performance.

We are a design company immersed in the sports lifestyle. Find your PRO at PRO Kennex.