ไม้เทนนิส

ภาพรวม

บรรณาธิการนิตยสารวิทยาศาสตร์ เลือก Pro Kennex  เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของระบบเทคโนโลยีเป็นหนึ่งใน Top 100  เทคนิคความสำเร็จของปี iqoption Thailand 1995 เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว Kinetic™ System Technology
Pro Kennex ประกอบด้วยฟิสิกส์ Newtonian เพื่อสร้างไม้แร็กเก็ตที่ลดแรงสั้นเสทือน

 

“Pro Kennex  มีเทคโนโลยี ที่สูงเป็นประวัติการณ์เทนนิส…”

– Tennis Magazine, ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

“ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนสูงที่สุด”

– Tennis Magazine, ประเทศเยอรมันนี

 

“มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเทนนิส…”

– Australian Tennis Magazine, ประเทศออสเตรเลีย

 

* รับบริการขึ้นเอ็นฟรี! ได้ทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศFIND YOUR PRO -

We only introduce products that deliver a remarkable solution or a notable design enhancement. We aren’t like everyone else - it is our business to know how an athlete wants to feel and look. All technologies developed by Pro Kennex are to advance product science for players that seek to improve their game and define their lifestyle. Athletes can find products of the best quality tailored to their needs; we offer golfing equipment, sports rackets, and a full range of accessories that deliver unparalleled performance.

We are a design company immersed in the sports lifestyle. Find your PRO at PRO Kennex.